Danh mục sản phẩm
Đối tác
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 729182
Số người Online: 74
Motor cửa cuốn New

Motor cửa cuốn New

Đặt hàng


Hotline: 0975.512.038

Chuyên phân phối motor cửa cuốn của các hãng: Motor TEC, Motor YYuanMotorKylin, Motor Dasanyuan.

 

Môtơ TecAC 300Kg. Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện.

Môtơ TecAC 500Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện.

Môtơ TecAC 800Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện.

Môtơ TecAC 1000Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện.

Môtơ TecDC 500Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện.

Môtơ YYuan 300Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển chịu nước. Dùng xích kéo khi mất điện.

Môtơ YYuan 500Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển chịu nước. Dùng xích kéo khi mất điện.

Môtơ Dasanyuan E 300Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện.

Môtơ Dasanyuan E 500Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện.

Môtơ Dasanyuan F 300Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện.

Môtơ Dasanyuan F 500Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện

Môtơ Dasanyuan F 800Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện

Môtơ GP 400Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện

Môtơ GP 600Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện

Môtơ Newstar 400Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện

Môtơ Newstar 600Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện

Môtơ IH 300Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện

Môtơ IH 300Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện

 

Sản phẩm khác


Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh

0975512038

Kỹ thuật

0462.884.585
Tin tức
thanh toan